Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Krivá tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Materská škola

MATERSKÁ ŠKOLA KRIVÁ

1.   Naša materská škola

 

1.1.                  Charakteristika školy:

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deÅ¥om od troch do šiestich rokov a deÅ¥om s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje aj možnosÅ¥ poldenného pobytu. MŠ je jednotriedna. Má samostatnú herňu, spálňu a jedáleň. SúčasÅ¥ou MŠ je aj kuchyňa.

 1.2.   Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole zabezpečujú dve kvalifikované učiteľky. V MŠ sa o prevádzku stará :  jedna kuchárka

jedna upratovačka

vedúca ŠK jedálne

1.3.   Materiálno-technické a priestorové podmienky:

-          Keďže MŠ v Krivej je novovybudovaná MŠ,  má adekvátne priestranné miestnosti, čo umožňuje vytváraÅ¥ hracie kútiky, ktoré je možné obmieňaÅ¥ pre individuálnu aj skupinovú činnosÅ¥ detí.

-          Priestranná spálňa zodpovedá počtu detí.

-          Hygienické zariadenie má estetický vzhľad.

-          Okolie MŠ tvorí oplotený dvor. Školská záhrada slúži na edukačné aktivity detí, na relax. Preliezky a hojdačky sú z kovového materiálu. Bolo by potrebné časom ich vymeniÅ¥ za bezpečnejšie. (Napr. drevo, plast...)

Interiér ako aj exteriér MŠ spĺňa bezpečnostné a hygienické normy, podľa daných predpisov.

 Záver: MŠ pričinením OÚ Krivá, zamestnankýň MŠ, rodičov a svojou polohou pôsobí príjemným dojmom, evokuje pocit pohody, kľudu, pokoja a bezpečia, keďže sa nachádza v kľudnej časti obce (mimo hlavnej rušnej cesty).

 

2.    Zameranie MŠ: Enviromentálne

 -          Keďže sa nachádzame v krásnom prostredí krivskej prírody, naším poslaním je obohacovaÅ¥ výchovu o širšie poznanie prírody, ktoré umožňujeme našim deÅ¥om.

-          ChrániÅ¥ prírodu, vytváraÅ¥ vzÅ¥ah k prostrediu, kde naše deti vyrastajú.

-          Láska k svojej rodnej obci, k Ä¾udovým tradíciám.

-          ViesÅ¥ deti k starostlivosti o rastliny, k súcitu so živočíchmi a zvieratami.

-           ViesÅ¥ deti k ohľaduplnosti, vytváranie pekných vzÅ¥ahov k pracovitosti a snažiÅ¥ sa vždy vytváraÅ¥ pekné a príjemné prostredie pre seba aj iných

 

Citát: O prírode

„Príroda nepotrebuje módnych návrhárov  - na jeseň sfarbená do pestrých farieb, v zime ju oblieka sneh, na jar ako dieÅ¥a – raz tichá, inokedy plačlivá a leto ju zase farbí lúčmi slnka. A dieÅ¥a v jej objatí je krásne, keď ju ľúbi a chráni.“

 

© 2009 Obecný úrad Krivá, Krivá č. 180 027 55, tel.: +421 (0)43 589 43 35, fax: +421 (0)43 589 42 40, e-mail: oukriva@orava.sk
Spracovanie VDG a.s.