Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Krivá tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Farnosť

Kostol je zasvätený sv. Jozefovi robotníkovi. Je to neorománsky kostol, má kapacitu 400 miest. Kameň kostola posvätil biskup Ján Vojtašák 10. mája 1925. Vysviacka kostola sa uskutočnila 29. augusta 1926 za účasti vyše 10 000 veriacich zo širokého okolia. Samotná stavba kostola bolo veľmi náročná. Bolo treba denne organizovaÅ¥ brigády, povozy, zabezpečiÅ¥ stravovanie robotníkov aj ich ubytovanie. Na vnútorné vybavenie interiéru prispeli zvlášÅ¥ jednotlivci z obce, Krivani v Amerike poslali peniaze na zakúpenie oltára sv. Antona. V tom období to bola najhlavnejšia stavba v obci, ktorej bol podriadený celý dedinský život. Roku 1936 akademický maliar Július Adam vykonal umeleckú výmaľbu interiéru kostola s náboženskými biblickými výjavmi, ktoré pretrvali do roku 1994 a bolo potrebné reštaurovaÅ¥. Kostol je postavený vedľa veľmi frekventovanej komunikácie, hlavnej cesty hore Oravou do Poľska a tak otrasy Å¥ažkotonážnych kamiónov a tankov za druhej svetovej vojny sa na kostole podpísali. K rekonštrukcii sa prikročilo po zhodnotení stavebného, statického i kultúrnohistorického stavu objektu, jeho vnútorných fresiek interiéru.

V rámci generálnej opravy vymenila sa na objekte strešná krytina plech za medený, odkanalizovania objektu, zavedenie vodovodu, úpravy a opravy vonkajšej fasády, reštaurovanie celého interiéru objektu. Reštaurátorom výtvarných nástenných prác bol akademický reštaurátor Václav Olšanský. Domáci občania zdarma na obnove kostola odpracovali spolu vyše 6 500 hodín. Kostol je vysoký 33 m, na veži sú zabudované hodiny funkčné celkom 4 ks a ukazuje čas na každú svetovú stranu. Zvony sú na elektrický pohon. Plynofikácia kostola bola vykonaná v roku 2001 so zabudovaním podlahového kúrenia. Odpustová slávnost:1.máj.

© 2009 Obecný úrad Krivá, Krivá č. 180 027 55, tel.: +421 (0)43 589 43 35, fax: +421 (0)43 589 42 40, e-mail: oukriva@orava.sk
Spracovanie VDG a.s.