Dokumenty

Kalendár

Dnes je Štvrtok 24.oktobra 2019
Meniny má Kvetoslava
Zajtra bude mať Aurel

Oznamy

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Krivá tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Krivá č.4/2013. Všeobecné záväzné nariadenie obce o určení výšky dotáciena

prevádzku a mzdy skôl a školských zariadení zriadených na území obce Krivá.

Všeobecné záväzné nariadenie obce Krivá č.2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Dodatok č. 2  ku VZN č. 1/2008 o rozsahu poskytovanie sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivá

Dodatok č. 1 ku VZN č. 1/2008 o rozsahu poskytovanie sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivá

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/ 2008
o rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce KRIVÁ

Dodatok ku VZN Obce Krivá 4/2013 - návrh 

VZN č. 1/2016 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krivá

VZN obce Krivá č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.

© 2009 Obecný úrad Krivá, Krivá č. 180 027 55, tel.: +421 (0)43 589 43 35, fax: +421 (0)43 589 42 40, e-mail: oukriva@orava.sk
Spracovanie VDG a.s.